ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان کشور (قابل مقایسه، کامل و قابل اطمینان بودن) و توصیه نهایی جهت ثبت ملی سرطان

Evaluation of data quality in the cancer registry of IRAN: Comparability, Completeness, Validity and final national cancer registration recommendation


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمداسماعیل اکبری , گوهر محمدی

کلمات کلیدی: data quality , cancer registry , Comparability, Completeness, Validity, recommendation

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 4923
عنوان فارسی طرح ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان کشور (قابل مقایسه، کامل و قابل اطمینان بودن) و توصیه نهایی جهت ثبت ملی سرطان
عنوان لاتین طرح Evaluation of data quality in the cancer registry of IRAN: Comparability, Completeness, Validity and final national cancer registration recommendation
کلمات کلیدی data quality , cancer registry , Comparability, Completeness, Validity, recommendation
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بررسی موارد
مدت اجراء - روز 720
ضرورت انجام تحقیق دوین برنامه های ملی پیشگیری و کنترل سرطان (بعنوان سومین عامل مرگ و میر) از مهمترین ضرورتهای بهداشتی کشور است و برنامه ثبت سرطان بعنوان جزء اصلی برنامه های کنترل سرطان مطرح است. ارزش اجرای این برنامه با هدف بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و بقا آنها ، به کیفیت داده ها و بکارگیری داده های صحیح در برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی بستگی دارد. به همین دلیل برای استفاده از اطلاعات برنامه ثبت سرطان در سیاست های بهداشتی و درمانی کشور، اطمینان از صحت و کیفیت داده های ثبت شده و میزان پوشش آن ضروری است. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از وضعیت کیفیت داده های ثبت سرطان در سطح کشور ارائه نشده است. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان از نظر کامل، قابل مقایسه و قابل اطمینان بودن و اعتبار آنها در سطح کشور و مقایسه این برنامه با کشورهای موفق دنیا به منظور ارائه توصیه های اصلاحی جهت بهبود نظام ثبت سرطان کشور طراحی گردید.
هدف کلی ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان و ارائه توصیه های اصلاحی به منظور بهبود شاخص های سلامت و مدیریت سرطان در کشور
خلاصه روش کار ابتدا داده های مربوط به بیماران سرطانی و داده مربوط به تمامی مرگ های ناشی از سرطان آنها از سال 1382 تا 1389 که توسط سه منبع ثبت پاتولوژی، مستندات بیمارستانی و مرگ کشور جمع آوری شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند. برای برآورد کامل بودن پوشش از روش صید و باز صید سه منبعی و مدل لگاریتم خطی استفاده می شود. برای قابل مقایسه بودن و اعتبار داده ها نیز از آمارهای توصیفی و تحلیلی و نرم افزارهایstata و Excel به کار گرفته می شود. سپس نظام ثبت سرطان در کشورهای موفق دنیا بررسی و با نظام ثبت کشور به منظور ارائه توصیه های لازم جهت اصلاح برنامه ثبت سرطان کشور مقایسه میگردد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمداسماعیل اکبریمجری اصلی فوق تخصصprofmeakbari@gmail.com
گوهر محمدیمجری دکترای تخصصی پی اچ دیg.mohammadi@sbmu.ac.ir
علی قنبری مطلقهمکار agmotlagh@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
ناهید نفیسیهمکار nafissi_n@yahoo.com
مجید صمصامیهمکار فلوشیپsamsamimd@gmail.com
اردشیر خسرویهمکار ARDESHIR1344@YAHOO.COM
مسعود یاوریهمکار فلوشیپdr.masoudyavari@hotmail.com
احمدرضا فرسارهمکار دکترای تخصصی بالینیfarsar@sbmu.ac.ir
مریم خیام زادههمکار دکترای تخصصی بالینیkhayamzadeh@yahoo.com
غلامرضا روشندلهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیroshandel_md@yahoo.com
الهام پرتویی پورهمکار partovipour@ircancer.ir
مهدی شادنوشهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmshadnoush@gmail.com

منابع
hide/show

1. Akbari ME, Mohammadi g. Iranian female cancer Report. Tehran: Mohsen; 2014. 228 p. 2. رفیعی م, اکبری م, علیزاده م, عشرتی ب, حاتمی ح. نقش توزیع جغرافیایی بر میزان بروز و بقا در سالمندان مبتلا به سرطان در ایران.فصلنامه پایش1391:11(5):609-603 3. Minestry of Health and Medical Education Deputy of Health and treatment center for Disease control and Prevention cancer Office. Iranian Annual of National Cancer Registration Report 2009: Ministry of Health and Medical Education, Health Deputy Center