×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیست ونهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بیست ونهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود

مشاهده بیشتر

 براساس نتایج رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمره ۱۰۰۰دانشگاه برتر جهان و رتبه دوم علوم پزشکی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت .

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

براساس نتایج رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمره ۱۰۰۰دانشگاه برتر جهان و رتبه دوم علوم پزشکی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت .

مشاهده بیشتر

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از مهمترین کارکردهای راه‌اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود،

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از مهمترین کارکردهای راه‌اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود،

مشاهده بیشتر

افتتاحیه کمیته تحقیقا ت فناوری، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

افتتاحیه کمیته تحقیقا ت فناوری، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تسلیت به همکار گرامی...

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تسلیت به همکار گرامی...

مشاهده بیشتر

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

دومین جلسه اعتبار سنجی موسسه ای دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

دومین جلسه اعتبار سنجی موسسه ای دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری

مشاهده بیشتر

افزایش کیفیت؛ استراتژی دانشگاه در حوزه مجلات علمی و پژوهشی

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

افزایش کیفیت؛ استراتژی دانشگاه در حوزه مجلات علمی و پژوهشی

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب