برگزاری جلسه همفکری توسعه سامانه پژوهان دانشگاه

اطلاعات کلی

برگزاری جلسه همفکری توسعه سامانه پژوهان دانشگاه
در راستای توسعه سیستم پژوهان و به منظور تسهیل و تسریع امور فرایند طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و افزایش رضایتمندی اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی، مدیریت سامانه پژوهان سه جلسه مجزا با حضور راهبران و کارشناسان سامانه در کل سطح دانشگاه برگزار نمود. جلسه اول در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه آنها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی، جلسه دوم در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی، و جلسه سوم در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی برگزار شد. در این جلسات در دو موضوع اصلی توسعه فرایند طرحهای تحقیقاتی در سامانه (از مرحله بعد از تصویب) و همچنین راه اندازی زیرسیستم گزارشات و درخواست ها در سامانه بحث و تبادل نظر شد. بخشی از جلسه هم به موضوع راه اندازی زیرسیستم پایان نامه ها بصورت مستقل اختصاص داده شد. در این جلسات حاضرین سوالات خود را مطرح کردند و آقای دکتر اشرفی، مدیر سامانه پژوهان به آنها پاسخ دادند. در پایان مقرر شد پس از توسعه سامانه در روزهای آتی کارگاه های آموزشی برای راهبران و کارشناسان برگزار شود.

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
ركوردي يافت نشد

 

گالری عکس

نام فایلدانلود
DSCN3856.JPG
DSCN3858.JPG
DSCN3859.JPG
DSCN3860.JPG
DSCN6961.JPG
DSCN6965.JPG