پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

اطلاعات کلی

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بمنظور تسهیل انتشار و استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی اتمام یافته دانشگاهها، سامانه ای با هدف ترجمان دانش و پژوهش در نظام سلامت طراحی و پیاده سازی شده است تا نسبت به اطلاع رسانی نتایج طرح های تحقیقاتی در آن برای مخاطبین مربوطه اعم از مردم، تصمیم سازان و سیاست گذاران بهداشتی درمانی و پزشکی اقدام نمایند.
http://news.research.ac.ir

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
ركوردي يافت نشد

 

گالری عکس

نام فایلدانلود
pajoohesh.png