مهلت پرداخت حق تشویق مقالات سال 1394

اطلاعات کلی

مهلت پرداخت حق تشویق مقالات سال 1394
به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگرانی که مقاله چاپ شده در سال 1394 دارند می رساند مهلت پرداخت حق تشویق مقالات سال 1394 تا پایان شهریور 1395 می باشد و لازم است مقالات تا تاریخ مذکور با مستندات کامل در سامانه پژوهان ثبت نهایی شده باشند. بدیهی است ثبت اولیه، نقص مدارک و مستندات به منزله ثبت نهایی نمی باشد و ملاک عمل نخواهد بود.
 

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
ركوردي يافت نشد
 

گالری عکس

نام فایلدانلود
deadline.jpgدانلود