شروع فعالیت ثبت کتب و فرایندهای اداره انتشارات دانشگاه از طریق سامانه

اطلاعات کلی

شروع فعالیت ثبت کتب و فرایندهای اداره انتشارات دانشگاه از طریق سامانه
بنا به اعلام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، زیر سیستم ثبت کتاب و انجام الکترونیکی فرایندهای اداره انتشارات دانشگاه از طریق سامانه پژوهان بصورت آزمایشی راه اندازی شد. این کار در پی سیاست این معاونت در جهت الکترونیکی کردن کامل فرایندهای پژوهشی و رضایت مراجعین محترم می باشد. اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و نویسندگان از این پس قادر خواهند بود تا بدون نیاز به حضور یا ارسال فیزیکی، درخواستهای خود را در خصوص چاپ کتاب و اخذ مجوز از طریق سامانه بصورت الکنرونیکی انجام دهند. پس از اتمام مرحله آزمایشی، پذیرش درخواستها در این خصوص صرفا از طریق سامانه صورت خواهد گرفت.

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
ركوردي يافت نشد

 

گالری عکس

نام فایلدانلود
book.jpg