خبر مسرت بخش راه اندازی مراحل بعد از تصویب طرح های تحقیقاتی

تصوير خبر

لازم است این خبر مسرت بخش را به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان، روسای محترم دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها برسانیم که مراحل بعد از تصویب طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان دانشگاه در حال راه اندازی و اجرای آزمایشی می باشد. این مراحل شامل مراحل مربوط به عقد قرارداد طرح، اجرای طرح، ارسال گزارشات پیشرفت و مقالات مرتبط، درخواست های مرتبط با طرح، خاتمه طرح و یا فسخ قرارداد می باشد. به زودی کارگاه های آموزشی مرتبط با این موضوع توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیریت سامانه در کل سطح دانشگاه برگزار خواهد شد. خواهشمند است راهبران و کارشناسان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها تا زمان برگزاری کارگاه از استفاده از کلیدهایی که با آنها آشنایی ندارند خودداری نمایند. از همکاری و صبوری شما سپاسگزاریم.

لينک خبر:


تاريخ انتشار خبر : 1398/08/12
نام فايل تاريخ درج فايل اندازه فايل دانلود