راهنماهای مرتبط با اخلاق در پژوهش را حتما در قسمت مستندات پژوهشی در ذیل صفحه اول حتما مطالعه فرمایید

تصوير خبر

جهت آشنایی پژوهشگران محترم با ملاحظات اخلاقی پژوهش ها، راهنماها و دستورالعمل های لازم در قسمت مستندات پژوهشی در همین صفحه قرار داده شده است. از جمله این راهنماها به موارد زیر می توان اشاره کرد: - راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی - دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی - راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات - راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر در جمهوری اسلامی ایران - راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS - راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی - راهنمای نگارش مقالات حیوانات آزمایشگاهی - راهنمای اخلاقی تعیین شدّت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی - راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی - ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی - راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موشهای مدل سرطان

لينک خبر:


تاريخ انتشار خبر : 1398/08/08
نام فايل تاريخ درج فايل اندازه فايل دانلود