برگزاری سیصد و هشتاد و نهمین کمیته اجرایی شورای پژوهش در معاونت تحقیقات و فن آوری

تصوير خبر

سیصد و هشتاد و نهممین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن­آوری دانشگاه در تاریخ 97/12/12 ساعت 10:30صبح در محل دفتر مدیریت پژوهشی با حضور اعضای کمیته اجرایی جناب آقایدکتر افشین زرقی، دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، دکتر علی ضیایی، دکتر نیما نادری، دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان، دکتر محمود خدادوست، دکتر آزیتا تهرانچی، دکتر عصمت ناصری، دکتر ژاله رجوی، دکتر داود بشاش ، دکتر ماهرخ دولتیان ، دکتر شبنم شاهرخ، دکتر سمیه اسماعیلی، دکتر یداله محرابی، دکتر سمیرا محمدی یگانه، دکتر آزیتا زاده وکیلی، دکتر کیاندخت قناتی، کتر امیر محمد مرتضویان و دکتر نایبعلی احمدی تشکیل شد. اهم تصمیمات و مصوبات جلسه به شرح ذیل است: در این جلسه گزارش گزارش پیشرفت اول 5 طرح تحقیقاتی، گزارش پیشرفت اول و دوم 1 طرح تحقیقاتی،گزارش نهایی 1 طرح تحقیقاتی، ارئه مقاله جایگزین گزارش اول 2 طرح تحقیقاتی، ارئه مقاله جایگزین گزارش نهایی 15طرح تحقیقاتی، افزایش بودجه 1 طرح تحقیقاتی، اصلاح اسامی همکاران 1 طرح تحقیقاتی، گزارش بهمن ماه طرح کوهورت سلامت کارکنان و گزارش 1 طرح تحقیقاتی از محل اعتبار 1 درصد ماده 56 قانون الحاق 1 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین 27 مورد پروپوزال طرح تحقیقاتی مطرح شد که 26مورد تصویب شد و یک مورد ارسال به داوری شد. همچنین گرنتهای سال 2019 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به مراکز و دانشکده های تابعه اطلاع رسانی شود.

لينک خبر:


تاريخ انتشار خبر : 1397/12/26
نام فايل تاريخ درج فايل اندازه فايل دانلود