شروع فعالیت ثبت کتب و فرایندهای اداره انتشارات دانشگاه از طریق سامانه

تصوير خبر

بنا به اعلام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، زیر سیستم ثبت کتاب و انجام الکترونیکی فرایندهای اداره انتشارات دانشگاه از طریق سامانه پژوهان بصورت آزمایشی راه اندازی شد. این کار در پی سیاست این معاونت در جهت الکترونیکی کردن کامل فرایندهای پژوهشی و رضایت مراجعین محترم می باشد. اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و نویسندگان از این پس قادر خواهند بود تا بدون نیاز به حضور یا ارسال فیزیکی، درخواستهای خود را در خصوص چاپ کتاب و اخذ مجوز از طریق سامانه بصورت الکنرونیکی انجام دهند. پس از اتمام مرحله آزمایشی، پذیرش درخواستها در این خصوص صرفا از طریق سامانه صورت خواهد گرفت.

لينک خبر:


تاريخ انتشار خبر : 1394/04/07
نام فايل تاريخ درج فايل اندازه فايل دانلود