شیما  طباطبایی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

شیما طباطبایی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : شیما طباطبایی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : shima tabatabai پست الکترونيک : shtabatabai@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصي : آموزش پزشکی
آدرس محل کار : محل تحصیل پسادکترا : دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی پزشکی- فناوری اطلاعات پزشکیفوق تخصص1386دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)- دانشکده مهندسی پزشکی
آموزش پزشکی Medical edcuationدکترای تخصصی پی اچ دی1394دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PostDocپسادکترا2019دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
پژوهشگر پسا دکتری1396 و 1397
پژوهشگر پسادکترا PostDocدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهشگر طرح تحقیقاتی Researcherدانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر Biomedical engineering faculty-Amirkabir University(Tehran Poly Technique1385/07/011386/07/01
(آموزش) روش تحقیق کمی Quantitative Research methodدانشکده آموزش پزشکی-instructor, School of medical education1390/07/15
پژوهشگر و مچری طرح تحقیقاتی ملی Co-Main Investigator(National research )فرهنگستان علوم پزشکی ج.ا. ایران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Academy of Medical Science I.R.Iran1390/10/011393/10/01
پژوهشگر گروه اخلاق پزشکی Researcherمرکز تحقیقات اخلاق پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Medica ethics research center1392/01/151397/12/01
مچری طرح تحقیقاتی ملی Co-Main Investigator(National research )فرهنگستان علوم پزشکی ج.ا. ایران -1393/06/301396/06/30

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت آموزش پزشکی ( طرح تحقیقاتی پسا دکتری)مجری3تصویب نهایی دانشکده/مرکز

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Growth Trends in Medical Specialists Education in Iran; 1979 – 2013Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Iranian Medicine 111.22
2Trends in postgraduate medical Education in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMC HEALTH SERV RES 10.1186/1472-6963-14-S2-P124141.77
3Evidence-based health human resources planning and medical professionals’ education in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMC Health Services Research doi:10.1186/1472-6963-14-S2-P12321.77
4Achievements in postgraduate urologic education in Iran: a quantitative studyPubMedUROL J 4
5ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آیندهISC - Islamic Science Citation طب و تزکیه 3
6ضرورت آینده پژوهی در نظام آموزش پزشکی و سلامت کشورISC - Islamic Science Citation گام های توسعه در آموزش پزشکی 2
7Achievements in postgraduate Urologic Education in Iran: A quantitative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceUrology Journal 40.7
8Iran’s Postgraduate Medical Education Achievements over last 35 yearsسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.9734/BJMMR/2015/192561
9Electronic Medical Education Effect on Learner Application of Health Care Knowledge in IranIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
10اهمیت آینده نگاری و سناریو نویسی در برنامه ریزی راهبردی توسعه آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایرانISC - Islamic Science Citation طب و تزکیه http://www.tebvatazkiyeh.ir/browse.php?a_id=1127&sid=1&slc_lang=en2و1
11ضرورت قطعی تدوین برنامه های آموزشی پزشکی تخصصی و فوق تخصصی براساس توانمندی های مورد انتظار در پایان دوره دستیاری در کشورISC - Islamic Science Citation گام های توسعه در آموزش پزشکی 1
12ارتقای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایران ؛ چالش ها و راه کارهاISC - Islamic Science Citation مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1
13نقش اخلاق فضیلت محور درآموزش وپرورش تعهد حرفه ای پزشکیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 18
14Effects of Physician-Patient Electronic Communications on the Quality of Careسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
15تعیین عوامل خطر پیش بینی کننده کم وزنی هنگام تولد نوزادان متولد تهرانISC - Islamic Science Citation نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 71
16بررسی اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه ی هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشورISC - Islamic Science Citation طب و تزکیه 4
17مطالعه دستاوردهای 3 دهه گذشته و آینده نگاری: لازمه ی توسعه هدفمند آموزش عالی پزشکی ایرانISC - Islamic Science Citation طب و تزکیه 4
18ضرورت طراحی الگوی ملی سیاست گذاری مبتنی بر آینده نگاری در آموزش پزشکیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
19توسعه الگوی سلامت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای ارزشها ی الهی در آموزش پزشکیISC - Islamic Science Citation مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2
20آموزه‌های قرآن و عترت پیرامون تعادل جمعیت و الگوی جمعیتی خانواده ایرانی اسلامی برای بهره‌مندی در برنامه‌های علوم پزشکیISC - Islamic Science Citation قرآن و طب 1
21Necessity of Designing a National Model of Foresight-Based Policy-Making in Medical EducationDoaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.5812/sdme.67446.14
22اهمیت آینده پژوهی در ارتقای ایمنی در مواجهه با بلایای طبیعیSID/Iranmedex/Magiranمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 1
23روندهای رشد آموزش تخصص چشم‌پزشکی و تعداد چشم‌پزشکان در ایران ( 1357 تا 1395)Index Copernicusمجله چشم پزشکی بینا 2
24Ophthalmic Education and Ophthalmologists Growth Trends in Iran (1979–2016)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Ophthalmic and Vision Research 10.4103/jovr.jovr_24_1820.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1برنامه ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شواهد و آموزش پزشکی حرفه ای در ایرانHealth Services Research: Evidence-based practice2014لندن
2روندهای رشد در آموزش اورولوژی در ایرانAMEE( Association for Medical Education in Europe) Conference 2014میلان
3آینده پژوهی ، ضرورت درتوسعه نظام آموزش پزشکی کشورشانزدهمین همایش کشور آموزش پزشکی( جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت ) و جشنواره شهید مطهریتهران
4تاثیر تغییرات جمعیتی ایران بر آینده توسعه آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصیشانزدهمین همایش کشور آموزش پزشکی( جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت ) - وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکیتهران
5لزوم بهره مندی از آموزه های قران و عترت در نظام آموزش پزشکی ایرانشانزدهمین همایش کشور آموزش پزشکی( جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت ) وزارت بهداشتتهران
6توسعه سیستم پذیرش دانشجوی شفاف و منصفانه برای سطوح آموزش تکمیلی علوم پزشکی در ایرانAMEE 2013(-Association for Medical Education in Europe) international conferenceپراگ
7آموزش پزشکی در ایرانAMEE 2013(Association for Medical Education in Europe) Conferenceپراگ
8لزوم ارزیابی دستاوردهای گذشته توسعه آموزش پزشکی تخصصی / فوق تخصصی ایران ؛ آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای کلان آینده توسعه مبتنی بر آینده پژوهیچهارمین کنفرانس پیشرفت الگوی ایرانی اسلامی: گذشته ، حال ، آینده ( کتابخانه ملی ایران)تهران
9آینده نگاری و طراحی سناریوی ایده آل توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در ایران : یک ضرورتچهارمین کنفرانش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- پیشرفت ایران: گذشته ، حال و آیندهتهران
10بررسی پیشرفت های آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسلامی ایران و اهمیت اینده نگاری در توسعه هدفمند این آموزشهفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت : پیشرفت ایران گذشته - حال و آیندهتهران
11دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسلامی ایران-پانزدهمین همایش آموزش پزشکی ایرانپانزدهمین همایش آموزش پزشکی ایران15th National Congress on Medical Education- April 29th-May 2th 2014-iran-yazd university of medicineیزد
12آمایش سرزمین لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران15th National Congress on Medical Education- April 29th-May 2th 2014-iran-yazd university of medicine پانزدهمین همایش آموزش پزشکی- یزد-1393یزد
13تاثیر مناجات و تحمیدیّه بر سلامت معنوی انساندومین همایش ملی سلامت معنوی 1393 ( برگزار کننده گان فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی)تهران
14خداجویی و قرب الهی معیار اصلی سلامت معنوی انساندومین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان علوم پزشکی ایران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی15 مهر 1393تهران
15ارائه راهکارهای عملی اجرای سیاستهای جدید کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت ارتقاء نرخ و بهداشت باروریهفتمین کنگره بهداشت باروری ناباروری 2-6 بهمن 1393 . مرکز تحقیقات بارورری ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی- دانشگاه شهید بهشتی – سالن ابوریحانتهران
16لزوم اصلاح سبک زندگی و باروری در اجرای سیاستهای جدید کلی جمعیتی- هفتمین کنگره بهداشت باروری ناباروریتهران
17تبیین آموزه های قران و عترت و ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای سیاستهای جدید جمعیت دربرنامه های مراقبت سلامت و آموزش پزشکی کشوفتمین کنگره بهداشت باروری ناباروری 2-6 بهمنتهران
18آینده پژوهی : ضرورت در توسعه نظام آموزش پزشکی ایران – شانزدهمین همایش کشور آموزش پزشکی( جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت )شانزدهمین همایش کشور آموزش پزشکی( جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت ) -برگزار کننده وزارت بهداشتتهران
19آموزش حرفه ای پزشکان و برنامه ریزی مبتنی بر شواهد در ایرانHealth Services Research: Evidence-based practice ’conference 1-3 July 2014-05-10 King’s College,London,UKلندن
20اثر بخشی آموزش الکترونیکی بر آموزش مداوم پزشکان مسن در ایرانAMEE 2015, Glasgow, UK-4-9 September 2015گلاسکو
21نیاز اساسی به مدل های مجازی در آموزش پزشکی—2nd international conference simulation in medical educationآنکارا
22بررسی پیشرفت های آموزش علی پزشکی ایران و آینده نگاری : لازمه پیشرفت و تحول اثربخش نظام سلامت و آموزش عالی پزشکی1394هفمین کنگره پیشرفتتهران
23شگفتی سا زھا در نظام سلامت و لزوم سناریونگاری برای آینده آموزش پزشکی -شانزدهمین همایش آموزش پزشکی - تهرانتهران
24طراحی کوریکولوم مبتنی بر توانمندی بر اساس یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش پزشکیسمینار سراسری یادگیری مبتنی برتیم در آموزش علوم پزشکی- مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران
25ارزشیابی اهداف یادگیری شناختی دانشجویان دریک درس تعاملی در سیستم آموزش الکترونیکی آموزش پزشکیچهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی - تهرانتهران
26نقش سیاستگذاری در اعتلای کیفیت آموزش پزشکی پاسخگو در ایرانچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی - تهرانتهران
27بررسی اهمیت آموزش فضایل اخلاقی در برنامه درسی پزشکیچهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی - تهرانتهران
28آموزش عالی پزشکی و توسعه پایدار نیروی انسانی متخصصهفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیتهران
29مهاجرت نخبگان بخش سلامت:: ارائه راهکارهای سیاستگذاری برای تبدیل مهارجت مغزها به تحصیل خرد از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافتهنهمین کنگره پیشگامان پیشرفتتهران
30چالش های آموزش الکترونیکی برای دانشجویان، متخصصان و دست اندرکاران نظام سلامتاولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامتهرمزگان- بندرعباس
31رساله دکتری برتر برگزیده ' بررسی دستاوردهای توسعه کمی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در ج.ا.ایران و ارائه راه کارهای کاربردی برای ارتقای آن' دریافت لوح تقدیر در تاریخ 30 اردیبهشت 1395پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نهمین کنگره پیشگامان پیشرفتتهران- کتابخانه ملی
32رساله دکتری برتر برگزیده ( دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره پیشگامان پیشرفت و پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ) در تاریخ 30 اردیبهشت کتابخانه ملی ' بررسی دستاوردهای توسعه کمی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در ج.ا.ایران و ارائه راه کارهای کاربردی برای ارتقای آن' دریافت لوح تقدیر رساله دکتری برتر برگزیده مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتاپنجمین کنفرانس لگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نهمین کنگره پیشگامان پیشرفتتهران- کتابخانه ملی
33لزوم تبیین الگوی سلامت خانواده وباروری دربرنامه های پزشکی از منظر اسلامنهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروریتهران
34سلامت خانواده وباروری براساس الگوی نوین اسلامی ایرانینهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروریتهران
35چالش ها و راهکارهای تبدیل روند فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به توسعه یافته به چرخش مغزها برای توسعه دانائینهمین کنگره پیشگامان پیشرفتتهران
36EVALUATION OF AN INTERACTIVE E-LEARNING MEDICAL EDUCATION IN IRANAMEE 2012Lyon, France
37اثربخشی یادگیری الکترونیک در آموزش مداوم پزشکیImplementation of (World Federation of Medical education)W.F.M.E. Standards in Undergraduate Medical Education-'Kish Island-6th-9th November 2008کیش'Kish Island
38Medical education needs- نیازهای آموزش پزشکی در هزاره سوم (Lecture)Shima TabatabaiImplementation of WFME Standards in Undergraduate Medical Education'Kish Island
39دانشگاه علوم پزشکی مجازی Virtual medical university-Shima Tabatabai.Electronic university conferenceتهران
40E-learning applications in medical universities. Shima Tabatabai6th International ICTM conferenceتهران
41Changing Medical Education in Iran: Expert recommendationsتحول در آموزش عالی پزشکی کشور: توصیه های خبرگانهجدمین همایش ملی آموزش پزشکی 18th National Congress on Medical Educationتهران
42Ideal progress model for Postgraduate medical education: Challenges and recommendations چالش ها و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی ونیل به الگوی آرمانی نظام آموزش عالی پزشکی در ج.ا. ایران6th conference of Iranian progress model of progress. May 2017.National library. Tehranتهران
43Won the Best Ph.D. Thesis national prize (among more than 900 theses which reviewed in Center Of Iranian Model Of Progress. 6th conference of Iranian progress model of progress from the Center Of Iranian Model Of Progress in National Library of Iran.4th MAY, 2017 دریافت لوح تقدیر رساله برتر دکترا در اردیبهشت 1396 از مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در کتابخانه ملی (ششمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)کسب عنوان برترین رساله دکتری از بین 900 پایان نامه ارسالی به مرکزششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهران
44Promotion of Post Graduate Medical Education in Iran Challenges & Applied solutionsهمایش انجمن اروپایی آموزش پزشکی AMEE 2017Helsinki
45رویکرد آموزش بین رشته ای درآموزش علوم پزشکی22nd IAMSE Annual Meeting , Henderson, NV, USA.Henderson, NV,
46Iranian National Public Health Support System model2nd World Congress on Public health and Health Care Management (Public Health-2018)LONDON
47Interdisciplinary Educational Approach in the Medical science Education22nd IAMSE Annual Meeting to be held in USAHenderson, NV
48Trends &Their Likely ConsequencesFor Developing E-learning in Medical Education.نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیTehranسالن همایشهای رازی
49ارتقای بهره مندی از یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی :توصیه های خبرگان ( منتخب ارائه در بخش بیان تجربیات تحول)Developing e-learning in medical education in Iranنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور تحول و نوآوریتهران
50در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی تجارب مرتبط با یادگیری الکترونیکی در قالب تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مطرح شد:دکتر شیما طباطبایی، دکترای تخصصی آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشجوی پسادکترا : پارادایم یادگیری الکترونیکی انقلابی را در آموزش به پا کرده است مبتنی بر تئوری یادگیری بزرگسالان .... http://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&pageid=57700&newsview=145075نوزدهمین همایش آموزش پزشکی سال 1397 با محور تحول و نوآوری در آموزش پزشکیhttp://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&pageid=57700&newsview=145075>( تهران- مرکز همایشهای رازی
51نسبت الگوی پایه واسناد بالادستی سلامت وآموزش پزشکی در بیانیه ارزشها:تکمیل مبانی ارزشی الگوی پیشرفت علوم پزشکی در ج.ا. ایران comparing value statement in the high level of health and medical education policy documents with value statement in basic IRAN's progressهفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهران- کتابخانه ملی
52ارزشهای بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد توسعه عرصه آموزش پزشکی:پیشنهادات جهت تکمیل مبانی ارزشی الگوValues in development documents in the field of medical education in Iranهفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهران-کتابخانه ملی
53Current trends, future scenarios for women’s participation in postgraduate medical education in IranAMEE2018BASEL
54Current trends, future scenarios for women’s participation in postgraduate medical education in IranAMEE2018BASEL
55An Innovative Strategy for approaching competency-based medical education (CBME)(AMEE2018) 2nd World Summit on Competency-Based Medical EducationBasel, Switzerland
56چالش ها، فرصت ها و الزامات تحقق الگوی پیشرفت نظام سلامت درجمهوری اسلامی ایرانهشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهران
57پیشران های فناورانه پیشرفت آموزش علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایرانهشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهران
58E-patients as Educators in Iran's Medical Education system: challenges and recommendationsAMEE2019وین
59Technological trends that shape the future of medical educationAMEE2019وین -اتریش

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان