محتشم  غفاری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محتشم غفاری

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محتشم غفاری آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Mohtasham Ghaffari پست الکترونيک : mohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : آموزش بهداشت
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه بهداشت عمومی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدکترای تخصصی پی اچ دی1386دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394مجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی و روانسنجی مقیاس اعتقادات مذهبی در خصوص اهداء عضومجری اصلی4تصویب نهایی دانشگاه1398/03/27
تعیین رفتارهای ضداجتماعی و ناایمن کاربران راه و تأثیر مداخلات آموزشی و تشدید مقررات راهنمایی و رانندگی بر کاهش این رفتارها در تهرانهمکار4تصویب نهایی دانشگاه
طراحی ، روانسنجی و به کارگیری پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران از اصول آندراگوژیمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
مقایسه اثربخشی روشهای مختلف مداخلات آموزش ایمنی با بکارگیری الگوی ارزشیابی کریک پاتریک در یک پروژههمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای مرتبط با خطرات بهداشتی فرایند بازیافت غیررسمی در زباله گردهای شهر تهران در سال 1398همکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/15
بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر وضعیت اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی خودکارآمدی و سبک زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان ملارد در سال 1398همکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23
بررسی شیوع و عوامل خطر افسردگی، اضطراب ، استرس و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23
بررسی تأثیر آموزش همتایان مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رامسرهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع دو در نوجوانان شهر تهران و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای با آموزش همتایانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان کولورکتال در کارمندان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394مجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اضطراب، استرس و افسردگی در کارکنان بهداشتی مراکز بهداشت زیر مجموعه و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 95مجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ایهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/19
تبیین مفهومی سواد سلامت دهان ودندان و طراحی، روان‌سنجی و بکارگیری ابزار سنجش آن در جمعیت بزرگسال ایرانیمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/07
بررسی رابطه سواد سلامت با میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مصرف صبحانه در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه شهر یاسوج در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/07/25
طراحی، روان سنجی و به کارگیری پرسشنامه سنجش سواد جسمانی نوجوانان 18-16 ساله تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران.مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
کاربرد الگوی فرآیند موازی گسترده در مداخلۀ آموزشی مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در معلّمان مدارس شهر اسلام آباد غرب 1394مجری اصلی3تصویب نهایی دانشگاه
بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر فعالیت جسمانی کارمندان مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب در سال 94-1393مجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی میزان تاثیر آموزش مسجد محور بر آگاهی،نگرش و رفتار سالمندان60تا69 سال شهرسرایان در خصوص بهداشت دهان و دندانمجری اصلی3تصویب نهایی دانشگاه1397/11/24
طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی بیماران دارای بیماری التهابی رودههمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/27
بررسی میزان اثربخشی آموزش ایمنی بر اساس الگوی KPABC در فاز احداث یک پروژههمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/22
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/28
طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی زنان شهر ارومیه در کنترل خشونت خانگی: یک مطالعه ترکیبیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط(PAPM) بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394مجری اصلی4تصویب نهایی دانشگاه
بررسی فعالیت بدنی کارمندان بانک ملی ایران در شهر تهران مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای در سال ۱۳۹۶مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی، روانسنجی و بکارگیری ابزار سنجش عوامل مرتبط با تزریق واکسن HPV در بزرگسالان جوان شهر تهرانهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
بررسی ارتباط توانایی خود مراقبتی با وضعیت تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/02/30
تبیین مفهوم سلامت اجتماعی و طراحی، روان‌سنجی و به‌کارگیری ابزار سنجش آن در بزرگسالان شهرستان ارومیهمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
'بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398 'همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1بررسی مهارت نوجوانان 14-11 ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعیISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت ویژه نامه آموزش بهداشت 1392
2Threat appraisal for skin cancer among rural farmers in Ilam, IranScopusIranian Journal of Dermatology 4
3ارزشیابی تأثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش، و قصدهای رفتاری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر بوانات استان فارس درخصوص ایدز: یک مطالعه مداخله ایSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
4دانش و ادراکات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه HIV/AIDS : یک مطالعه مقطعی نظریه محورSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
5اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای دریافت کلسیم در دانش آموزان دختر: یک برنامه پیشگیری از استئوپروزISC - Islamic Science Citation مجله توسعه و پژوهش در پرستاری و مامایی 1
6Determinants of fruit and vegetable consumption among Tehranian adolescents: A qualitative researchScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.68
7تعیین کننده های فعالیت جسمانی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتیISC - Islamic Science Citation پژوهنده 5
8Tuberculosis-related awareness among people living in rural areas of Gorgan District: A cross sectional studyISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
9مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 93 - 92ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
10Investigation of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on breakfast consumption among middle school students of Qom City in 2012PubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.4103/2277-9531.1572242
11The Influence of Safety Training on Safety Climate Factors in a Construction SiteISC - Islamic Science Citation International Journal of Occupational Hygiene 2
12بررسی اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در شاغلین یک شرکت ساختمان سازیISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
13ارزیابی تأثیر آموزش ایمنی بر بهبود جو ایمنی در کارگاههای یک شرکت ساختمان سازیISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
14Features of an Appropriate Method of Health Education During Commutes: A Qualitative Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- S2
15The Relationship between Religious Beliefs and Behaviors and the Intention of Premarital Sexual Abstinence among Iranian YouthsEbsco ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
16بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
17کسب مهارت نه گفتن برای رد پیشنهادهای پرخطر با استفاده ازروش ایفای نقش در دانش آموزان مقطع راهنماییISC - Islamic Science Citation تحقیقات علوم رفتاری 1
18Socio-demographic Factors and Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: A Cross-sectional StudyISC - Islamic Science Citation Health Education & Health Promotion 1
19Premarital Sexual Intercourse-Related Individual Factors Among Iranian Adolescents: A Qualitative StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 20.63
20تعیین‌کننده‌های روانشناختی مصرف غذاهای سریع در دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر خوی: کاربرد نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شدهISC - Islamic Science Citation پژوهنده 5
21Determinants of calcium intake for prevention of osteoporosis among students: Application of the health belief modelChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
22Features of a Health-Oriented Education Program during Daily Commutes: A Qualitative StudyPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.19082/25156
23HOW DO THE STAFFS WORKING IN STEEL FACTORIES IN ARDEKAN CITY DEAL WITH THE RISKS OF MOBILE PHONES?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceActa Medica Mediterranea special issue 20.15
24Related Factors of the Preventing Behaviors of HIV/AIDS among Young People: Applying the Extended Health Belief Model (EHBM)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 8
25Increasing physical activity for osteoporosis prevention among female students of Isfahan: A theory-based interventional studyEbsco ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
26Osteoporosis-related knowledge among students of a medical sciences university in Iran calcium intake and physical activityایندکس نشدهJournal of medicine and life Special Issue 4
27آگاهی رابطان بهداشتی شهرستان دماوند در خصوص ایمنی غذایی: یک مطالعه مبتنی بر راهنمای سازمان جهانی بهداشتISC - Islamic Science Citation طلوع بهداشت 3
28Economic Burden of Thalassemia Major in Iran, 2015PubMedJournal of Research in Health Sciences 3
29Some of the Strongest Predisposing Factors on the Behavior of Tooth Brushing among Iranian School Age ChildrenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
30Unacceptable status of oral and dental health-related knowledge among Iranian primary school studentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
31Comparison of Two Methods of Direct and Indirect Education on Osteoporosis Preventive Behaviors among Female StudentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
32Using Social Network of TELEGRAM for Education on Continued Breastfeeding and Complementary Feeding of Children among Mothers: a Successful Experience from IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
33کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ترغیب زنان باردار شهرستان دنا به زایمان طبیعیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
34بررسی کارآیی تئوری انگیزش حفاظت در پیشگویی رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و نور خورشید در کشاورزان شهرستان ایلامISC - Islamic Science Citation مجله سلامت و بهداشت اردبیل 5
35ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی چک‌لیست رفتار خطرآفرین کودک (IBC)ScopusIranian Journal of Epidemiology 2
36Oral Health Education and Promotion Programmes: MetaAnalysis of 17-Year InterventionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 11.358
37ارتباط بین معنویت و عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیSID/Iranmedex/MagiranJournal of Religion and Health 3
38Household Food Insecurity and Its Association with Self-reported Infectious and Parasitic Diseases Among Household Mothers in Southeast of IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 3
39Household Food Insecurity in Southeastern Iran: Severity and Related FactorsPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2017
40Effectiveness of Snack-centered Nutrition Education on Promoting Knowledge, Attitude, and Nutritional Behaviors in Elementary StudentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 120.0
41Are educating and promoting interventions effective in oral health?: A systematic reviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 20171.38
42Exploration of brushing behavior among university students in Iran: a qualitativeresearchPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 1
43Applying psychoeducational program on general health and communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: A randomized controlled trialScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Psychiatry 30.39
44Using theory of planned behavior for prediction of delivery mode among pregnant women: a theory-based cross-sectional researchPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 0106
45Evaluation of Health Belief Model-Based Intervention on Breast Cancer Screening Behaviors among Health VolunteersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Cancer Education 20181.547
46Determinants of Fast Food Consumption among Students of Tehran: Application of Planned Behavior TheoryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 100.0
47Using the theory of planned behavior framework for designing interventions related to organ donationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIrish Journal of Medical Science 31.045
48Determinants of seat belt use behaviour: a protocol for a systematic review.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMJ Open 52.413
49Predictors of breast self-examination based on the health believes model of health workers in IsfahanScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 150.0
50Oral and dental healthcare during pregnancy: evaluating a theory-driven interventionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceOral Diseases 82.3
51effect of an intervention on the breast cancer screening behavior in women: Application of integrated behavioral modelScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Preventive Medicine 10.0
52Availability and Accessibility of Fruit and Vegetable in Home and School for Iranian Students: A Cross-sectional Research in Schools of Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.22038/ijp.2018.34681.305120.0
53Assessment of Physical Activity among Adolescent Girls in the West of Iran: Status, Limitations and SolutionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 2251-609361.053
54تاثیر سواد سلامت عملکردی، ارتباطی و انتقادی بر کنترل گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 با میانجی گری خود مراقبتیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePsychology Research and Behavior Management 20191.84
55Effect of Theory-Based Environmental-Behavioral Interventions With Student-Family-School Approach on Fruit and Vegetable Consumption Among the AdolescentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 30.0
56Skin cancer‐related coping appraisal among farmers of rural areas: Applying protection motivation theoryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Cosmetic Dermatology 61.31
57The Psychometric Assessment of the HIV/AIDS Questionnaire in the Multiple-Indicator Cluster Survey (MICS-6)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 51.22
58Factors associated with hookah smoking among women: A systematic reviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 260.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1موانع درک شده رابطان بهداشتی برای انجام رفتار خودآزمایی پستان در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهانیازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران
2زنان برای انجام ماموگرافی با چه موانعی مواجه اند: یک مطالعه مقطعیهفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامتتهران

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان