علی  رمضانخانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علی رمضانخانی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : علی رمضانخانی آخرين مدرک تحصيلي : دکتری حرفه ای
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Ali Ramezankhani پست الکترونيک : aramezankhani@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : آموزش بهداشت
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه بهداشت عمومی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشت و ارتقا سلامتدکترای تخصصی پی اچ دی1378بهداشت و ایمنی شهید بهشتی

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی اثربخشی تمرینات آرام سازی در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان درسالهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/07
طراحی، روانسنجی و بکارگیری ابزار سنجش عوامل مرتبط با تزریق واکسن HPV در بزرگسالان جوان شهر تهرانمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
تبیین مفهوم سلامت اجتماعی و طراحی، روان‌سنجی و به‌کارگیری ابزار سنجش آن در بزرگسالان شهرستان ارومیههمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مهارت آموزی بر اساس ماژول مشاوره سبک زندگی سالم(5As model) در برنامه ایراپن در کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطاله روش شناختی و مداخله ایهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/11/15
بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394همکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی و آزمون الگوی تاخیر در مراجعه جهت تشخیص سرطان پستان در زنان ایرانی مبتلا به سرطانمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/15
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی، نگرش و رفتار پیشگیری کننده از سقوط در سالمندان مراکز مراقبت روزانه استان گیلان - 1398مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع دو در نوجوانان شهر تهران و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای با آموزش همتایانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران.همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی بیماران دارای بیماری التهابی رودهمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/27
بررسی همبستگی بین خودمراقبتی و افسردگی در سالمندان زن ساکن آسایشگاههای خصوصی شهر تهران درسال 1397مجری3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/28
طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی زنان شهر ارومیه در کنترل خشونت خانگی: یک مطالعه ترکیبیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ایمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/19
تبیین مفهومی سواد سلامت دهان ودندان و طراحی، روان‌سنجی و بکارگیری ابزار سنجش آن در جمعیت بزرگسال ایرانیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/07
بررسی رابطه سواد سلامت با میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مصرف صبحانه در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه شهر یاسوج در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/07/25
طراحی، روان سنجی و به کارگیری پرسشنامه سنجش سواد جسمانی نوجوانان 18-16 ساله تهرانمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
طراحی برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی کودکان زیر 7 سال با به‌کارگیری الگوی پرسیدهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1399/04/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1بررسی مهارت نوجوانان 14-11 ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعیISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت ویژه نامه آموزش بهداشت 1392
2A qualitative study of adolescents, parents and key informants’ expriences towards the importance of peer groups.ایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
3بررسی تأثیر آموزش بر مبنای "مدل تلفیقی رفتار برنامه‌ریزی شده و خودکارآمدی" بر انجام رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت زنان کارگر در سنین باروریISC - Islamic Science Citation فصلنامه دانش و تندرستی http://dx.doi.org/10.1234/knh.v9i33
4The Challenges of Female Adolescents' Health Needs.PubMedCommunity Mental Health Journal 10.1007/s10597-013-9606-649
5Supportive family relationships and adolescent health in the socio-cultural context of Iran: a qualitative StudyPubMedMental Health in Family Medicine 4
6بررسی نیازهای اعتقادی دختران نوجوان شهر ساری در راستای تامین سلامت معنوی در سال 1388سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
7Gender Sensitive STIs/HIV/AIDS Prevention Policies: A Qualitative StudyChemical Abstract - CASHealth 11
8مفهوم و ابعاد خدمات پیشگیری از بیماری های مقاربتی حساس به جنسیت: یک مطالعه کیفیISC - Islamic Science Citation مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1
9Determinants of fruit and vegetable consumption among Tehranian adolescents: A qualitative researchScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.68
10بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان در مورد شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی در شهر تهرانSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
11تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل موثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد در سال 1391ISC - Islamic Science Citation طلوع بهداشت 3
12Knowledge and attitude of dormitory students of Shahid Beheshti University of medical sciences about substance abuse in 2013ISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 3
13knowledge and perceptions of obesity prevention and consumption of fruits and vegetables among high school girl students in shahr-e-kordسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.9734/BJMMR/2015/127162
14تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل موثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد در سال 1391ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
15بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ساکن بندرعباسISC - Islamic Science Citation مجله پزشکی هرمزگان 3
16مقایسه سلامت معنوی و ویژگی های جمعیت شناختی در دو گروه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با کیفیت زندگی بالا و پایینISC - Islamic Science Citation فصلنامه فقه پزشکی 15 و 16
17Cigarette Smoking, Knowledge, Attitude and Prediction of Smoking Between Male Students, Teachers and Clergymen in Tehran, Iran, 2009PubMedInternational Journal of Preventive Medicine 5
18مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 93 - 92ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
19Prevalence of Substance Abuse Among Dormitory Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IranPubMedInternational Journal of High Risk Behaviors & Addiction 10.5812/ijhrba.22350v22
20Features of an Appropriate Method of Health Education During Commutes: A Qualitative Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- S2
21Socio-demographic Factors and Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: A Cross-sectional StudyISC - Islamic Science Citation Health Education & Health Promotion 1
22Design and development of a scale of perceived barriers to self-care in patients with type 2 diabetes mellitus: an exploratory factor analysisPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.19082/14867
23مقایسه همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در بیمارستان های منتخب دولتی و خصوصی شیرازISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4 (پیاپی 16)
24Premarital Sexual Intercourse-Related Individual Factors Among Iranian Adolescents: A Qualitative StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 20.63
25Health Literacy Measure for Adolescents (HELMA): Development and Psychometric PropertiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLoS ONE doi:10.1371/journal.pone.014920223.234
26تعیین‌کننده‌های روانشناختی مصرف غذاهای سریع در دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر خوی: کاربرد نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شدهISC - Islamic Science Citation پژوهنده 5
27همبستگی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهابISC - Islamic Science Citation مدیریت ارتقای سلامت 2
28طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان و ناظران مراکز بهداشتیISC - Islamic Science Citation مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 12
29Smoking habits of adolescent students in TehranScopusTanaffos (Respiration) 2
30Evaluation of age and smoking habit by verbal autopsyScopusTanaffos 4
31What kind of cigarettes do smokers use in Tehran?ScopusTanaffos (Respiration) 2
32آزمون 'مدل تلفیقی رفتار برنامه‌ریزی‌شده و خودکارآمدی' و بررسی ارتباط آن با رفتارهای ارتقادهنده سلامت زنان کارگر سنین باروریایندکس نشدهمراقبتهای نوین 4
33Features of a Health-Oriented Education Program during Daily Commutes: A Qualitative StudyPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.19082/25156
34HOW DO THE STAFFS WORKING IN STEEL FACTORIES IN ARDEKAN CITY DEAL WITH THE RISKS OF MOBILE PHONES?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceActa Medica Mediterranea special issue 20.15
35طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت نوجوانانISC - Islamic Science Citation پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 4
36سیاست گذاری سلامت کودکان خیابانی: چالش ها و راهکارهاISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 145
37ابعاد مختلف سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهانISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 39
38Some of the Strongest Predisposing Factors on the Behavior of Tooth Brushing among Iranian School Age ChildrenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
39Unacceptable status of oral and dental health-related knowledge among Iranian primary school studentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
40A Systematic Review of Main Factors leading to Irrational Prescription of MedicineScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2
41Oral Health Education and Promotion Programmes: MetaAnalysis of 17-Year InterventionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 11.358
42Status of accessible quality indices in the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences According to Accreditation in 2015Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAnnals of Tropical Medicine and Public Health 10.4103/ATMPH.ATMPH_265_17issue=40.0
43Are educating and promoting interventions effective in oral health?: A systematic reviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 20171.38
44Exploration of brushing behavior among university students in Iran: a qualitativeresearchPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 1
45PHYSICAL ACTIVITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG WOMEN IN A SUBURBAN AREA: FINDINGS OF A COMMUNITY-BASED STUDY IN IRANScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 90.0
46Evaluation of Health Literacy in the Iranian PopulationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 30.0
47Pregnant Women’s Health Literacy in the South of IranPubMedJournal of Family and Reproductive Health 4
48Using the theory of planned behavior framework for designing interventions related to organ donationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIrish Journal of Medical Science 31.045
49Barriers to research activities as perceived by medical university students: A cross-sectional studyPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 9
50مقایسه تاثیردو روش آموزش سخنرانی و خود آموز بر توانایی ارزیابی وضعیت تکامل کودکان 12 ماهه در مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت ایران شهر اراک در سال 1396PMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
51تاثیر سواد سلامت عملکردی، ارتباطی و انتقادی بر کنترل گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 با میانجی گری خود مراقبتیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePsychology Research and Behavior Management 20191.84
52عوامل تعیین کننده فعالیت جسمانی در دانش آموزان: مرور نظام مندScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 80.0
53Effect of Theory-Based Environmental-Behavioral Interventions With Student-Family-School Approach on Fruit and Vegetable Consumption Among the AdolescentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 30.0
54الگوی همبستگی عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان متاهل در تهران ایرا نScopusJournal of Postgraduate Medical Institute 33
55A systematic review of barriers and motivators to physical activity in elderly adults in Iran and worldwidePubMedEpidemiology 2019049
56Development and Psychometric Evaluation of Andragogy-based Patient Education Questionnaire (APEQ)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAmerican Journal of Health Education 60.0
57Characteristics of smokers attending smoking cessation clinics: A research from IranScopusDrug Invention Today 5
58Determinants of Medical Students for Intention to Organ Donation: Application of Theory of Planned BehaviorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.0
59پیش بینی کننده های جمعیت شناختی سواد سلامت در سالمندان: یک مطالعه همبستگیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- http://doi.org/10.22037/ch.v7i2.22204.20.0
60Protocol of the TOHLA instrument: A Test of Oral Health Literacy in AdultsPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 9
61Needs assessment for gender sensitive reproductive health services for adolescentsPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 1
62Protocol of the TOHLA instrument: A Test of Oral Health Literacy in AdultsPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 11

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1تعیین عوامل موثر بر تقاضای القایی تجویز دارو: مرور سیستماتیکدومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتکرمانشاه
2عوامل تعیین کننده رفتار فعالیت بدنی کارکنان: یک مرور نظام مندشانزدهمین کنگره ی ملی و ششمین کنگره ی بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجان

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان