سهیلا  خداکریم اردکانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سهیلا خداکریم اردکانی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سهیلا خداکریم اردکانی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Soheila Khodakarim پست الکترونيک : lkhodakarim@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : آمار زیستی
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه اپیدمیولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارلیسانس1383شیراز
آمارزیستیفوق لیسانس1386علوم پزشکی شیراز
آمارزیستیدکترای تخصصی پی اچ دی1391علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
دانشیارگروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشیاردانشکده بهداشت
دانشیارگروه اپیدمیولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی اثر مواجهه با ترکیبات تولوئن ،زایلن و نرمال هگزان در دید رنگ بر کارگران کارگاه های تولید کفشهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی رابطه سواد سلامت با میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مصرف صبحانه در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه شهر یاسوج در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/07/25
بررسی پراکنش ذرات ریز زغال‌سنگ و ارائه راهکارهای مناسب مدیریت باطله‌‌‌ها با استفاده از مدل ANP در شهر زرندهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
برآورد عوامل مرتبط با مصرف خون بیماران تالاسمی در شهرهای منتخب ایران در سالهای 90تا96.مجری3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1399/03/13
تعیین تاثیر برسیستم عصبی برای کارگران مواجهه یافته با فرمالدئید درکارگاه های منتخب ملامین سازیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار و فرسودگی شغلی با حداکثر ظرفیت هوازی (VO2max) در کارکنان یک کارخانه تولید سیمانهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
بررسی حدس پذیری و ویژگی‌های شناختی تصویر نگاشت‌های دارویی برحسب ویژگی‌های فردی در یک مرکز درمانی منتخبهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/30
بررسی اثر متقابل دما با آلاینده های هوا در میرایی بیماری های قلبی عروقی و تنفسی با رویکرد سری های زمانیمجری5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27
بررسی ساخت بستر فیلترهای نانو لیفی پلی وینیل کلراید به روش الکتروریسی برای نمونه برداری از سیلیس کریستالی در هواهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/09
: بررسی شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با اضطراب، نارسایی هیجانی و تیپ های مختلف شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1399/02/09
بررسی اثر عوامل خطر فردی، شغلی و محیطی بر وضعیت سلامتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، مطالعه کوهورت آینده‌نگرهمکار26تصویب نهایی دانشگاه
بررسی ارتباط استفاده از رسانه‌های تصویری قابل‌حمل با کیفیت خواب شبانه و عملکرد در پرستاران یک بیمارستان منتخبهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/23
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/28
بررسی ارتباط بین زیباشناختی، کاربردپذیری و هیجان در مراحل اولیه تجربه کاربر دانشجویان صفحات وب بر اساس پیچیدگی بارکاری ذهنیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/08/19
بررسی تأثیر اعتیاد به گوشی هوشمند بر روی رفتار رانندگی، بر حسب پیچیدگی وظیفه : مطالعه شبیه‌سازیهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
بررسی نیازهای سلامت نوجوانان دختر دوره اول و دوم متوسطه مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 97-96همکار6تصویب نهایی دانشگاه
ارائه مدل عملکرد شناختی تحت شرایط آزاردهندگی صدا و بارکاری فکری مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
اندازه گیری میزان تجویز نامتناسب تصویر برداری مغناطیسی رزونانس(MRI) در اختلالات زانو و محاسبه بارمالی ناشی از آن در مراکز تصویر برداری بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397همکار3تصویب نهایی دانشگاه1397/10/23
بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF) و سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه های برق منتخبهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/02/30
بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر وضعیت اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
پیش‌بینی پیامدهای ناشی از مسمومیت حاد با ترامادول برای تصمیم‌گیری بالینیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23
توسعه فرآیند جذب و واجذب بر پایه ی پلیمر قالب مولکولی سطحی جهت تغلیظ همزمان هگزان نرمال و متیل اتیل کتن در نمونه های هوا و ادرارهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1399/03/13
بررسی بار بیماری‌ منتسب به حوادث شغلی و تعیین روند مکانی- زمانی آن در ایران در بازه زمانی 1397-1392مجری5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1399/04/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در شهرستان هفتکلISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://dx.doi.org/10.15171/ijer.2017.124
2Tracing the physiological response and behavioral performance of drivers at different levels of mental workload using driving simulatorsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- doi.org/10.1016/j.jsr.2019.12.02212.86
3Job Burnout and Related Factors among Health Sector EmployeesPMC - Pubmed CentralIranian Journal of Psychiatry 4
4حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیتScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Scienceبهداشت و ایمنی کار 10.0
5Guessability of U.S. pharmaceutical pictograms in Iranian prospective usersPubMedPharmacy Practice 18
6The patterns of Non-communicable disease Multimorbidity in Iran: A Multilevel AnalysisScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScientific Reports 104.01
7Effects of Hypothetical Interventions on Ischemic Stroke Using Parametric G-FormulaScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceStroke 10.1161/STROKEAHA.119.0257496.04
8Predictive model for the cure rate of NICU admitted preterm neonates: the mixture cure modelScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 90.0
9الگوی همبستگی عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان متاهل در تهران ایرا نScopusJournal of Postgraduate Medical Institute 33
10VALIDATION OF CLASSIFICATION MODELS AND DATA REDUCTION METHODS BASED ON GENE EXPRESSION DATAScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 160.0
11Degradation of Bisphenol A from aqueous solutions using Fe3O4 as a persulfate activatorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT -1.234
12بررسی وضع نابرابری جغراف ای یی و اجتماعی- اقتصادی ریمو در مرگ ناشی از سوانح تراف کی ی در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشورScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1
13Analysis of Mortality Rate of Road Traffic Accidents and Its Trend in 11 Years in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Trauma Research 10.0
14ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻫﻮاﺑﺮد در ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔـﻞ ﮔﻬﺮﺳـﻴﺮﺟﺎن : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد-ﺷﺎﻫﺪیScopusسلامت کار ایران 1
15Mismeasured Covariate in the Long-Term Survival of Colorectal CancerScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGalen Medical Journal DOI:10.22086/gmj.v8i0.141380.0
16Effects of noise on mental performance and annoyance considering task difficulty level and tone components of noiseScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Health Science and Engineering https://doi.org/10.1007/s40201-019-00353-2202.773
17Socioeconomic Inequality in Mortality from Road Traffic Accident in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Research in Health Sciences 2019; 19(1): e004370.0
18شاخصه های استرس اکسیداتیو در سقط زودرس: یک مطالعه مورد شاهدیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- doi 10.15296/ijwhr.2019.1010.0
19Associated factors with major depression: a path analysis on NHANES 2013–2014 studyScopusInternational Journal of Culture and Mental Health 8
20Epidemiological Survey of Accidents and Incidents in Haftkel During 2014Doaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.15171/IJER.2017.12132.92
21بررسی وضعیت افسردگی، حمایت اجتماعی ادراک شده و برخی عوامل مرتبط با آن ها در سالمندان ساکن شهر تهران در سال 1393.ISC - Islamic Science Citation سالمند 120219220.0
22Development of a New Method for Analysis of Oil MistsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 6
23Association between Air Temperature and Acute Myocardial Infarction Hospitalizations in Tehran, Iran: A Time-Stratified Case- CrossoverScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Occupational and Environmental Medicine 3
24ارتباط دیابت و فشار خون بالا با بروز بیماری مزمن کلیوی: مطالعه قند و لیپید تهرانChemical Abstract - CASمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 6
25The effects of heat stress on a number of hematological parameters and levels of thyroid hormones in foundry workersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.1080/10803548.2016.1246122-0.38
26Identification of new key genes for type 1 diabetes through construction and analysis of protein–protein interaction networks based on blood and pancreatic islet transcriptomesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Diabetes doi: 10.1111/1753-0407.12483jdb_12483_e2.5
27بررسی استرس گرمایی در یک معدن روباز سنگ آهن و ارتباط آن با استرین فیزیولوژیکیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
28Factors Affecting Self-Care in Patients with Type II Diabetes Using Path AnalysisISC - Islamic Science Citation Iranian Journal of health Sciences 3
29ارزیابی ریسک اثرات تحریکی در مواجهه شغلی با فرمالدئید در کارگران کارگاه های سازنده ظروف ملامین منتخب از شهر تهرانScopusسلامت کار ایران 2
30Differences in Cervical Extensor Muscles Thickness on Subjects with Normal Head Posture and Forward Head Posture; an Ultrasonography Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
31ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با فرمالدئید در کارگاههای سازنده ظروف ملامینی منتخب از شهر تهرانISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
32بررسی عوامل مرتبط بارفتارهای خودمراقبتی دربیماران مبتلا به دیابت نوع دومScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 125
33Examining the correlation of adherence to warfarin therapy with demographic characteristicISC - Islamic Science Citation مجله پرستاری مراقبت ویژه 2
34بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیده شهرستان قوچان در سال 1392ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 1
35بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1392Scopusمجله زنان و مامایی و نازائی ایران 146
36بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتیISC - Islamic Science Citation مدیریت ارتقای سلامت 3
37روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الوئوس در مدارس راهنماییISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
38The Multivariate Nonparametric Methods for Identifying Gene Sets with Differential ExpressionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGENE 12.08
39Epidemiological Pattern of Bullying among School Children in Mazandaran Province-Iranسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
40مقایسه همبستگی شاخص‌های استرس گرمایی تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی، استرین فیزیولوژیکی بر پایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشهISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 5
41Assessment of gene set analysis methods based on microarray dataScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGene 10.1016/j.gene.2013.08.063.22.19
42وضعیت مصدومان سوانح وحوادث مراکزپزشکی،آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1391ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 5
43روانسنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زور گویی و قربانی شدن پرسشنامه زور گویی الوئوس در مدارس راهنماییISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
44ارزیابی عوامل خطر مسمومیت های غیر عمد کودکان: مطالعه ای مورد شاهدی در تهرانISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
45Determining the Levels of Urbanization in Iran Using Hierar-chical ClusterinPubMedIranian Journal of Public Health 2251-60936
46Shoulder pain prevalence and risk factors in middle-aged women: A cross-sectional studyScopusJournal of Bodywork and Movement Therapies https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.05.007https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.05.007
47Comparison of Y and ZSM-5 zeolite modified with magnetite nanoparticles in removal of hydrogen sulfide from airScopusInternational Journal of Environmental Science and Technology -
48Introduction to Competing Risk Model in the Epidemiological ResearchISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.15171/ijer.2018.215
49مقایسه تاثیردو روش آموزش سخنرانی و خود آموز بر توانایی ارزیابی وضعیت تکامل کودکان 12 ماهه در مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت ایران شهر اراک در سال 1396PMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
50Incidence of pressure ulcers in intensive care units and direct costs of treatment: Evidence from IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of tissue viability 21.925
51Domestic elder abuse and associated factors in elderly women in Tehran, Iran.PMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- e2018055
52Investigation of the Role of Traffic Police Function in Reducing Geographical Inequalities in Mortality from Road Traffic AccidentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Trauma Research 70.0
53Analyzing the Long-Term Survival of Patients with Colorectal Cancer: A Study Using Parametric Non-Mixture Cure Rate ModelsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Cancer Management 110.0
54بررسی ارتباط شاخص ناراحتی اصلاح شده با شاخص استاندارد ایزو 7243 و پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روبازScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 30.0
55Association of Urbanization Levels and Colorectal Cancer Incidence in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Cancer Management 110.0
56Associations between dietary risk factors and ischemic stroke: a comparison of regression methods using data from the Multi-Ethnic Study of AtherosclerosisMedline ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2018;40:e2018021
57تعیین میزان مواجهه ی شغلی کارگران واحد ماهیچه گیری با گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Scienceسلامت کار ایران 10.0
58Risk Evaluation of Construction Workers' Exposure to Silica Dust and the Possible Lung Function ImpairmentsPubMedTanaffos 4
59Informal Payments for Inpatient Services and Related Factors: A Cross-sectional Study in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope s0.0
60بررسی ارتباط میزان بروز سرطان کولورکتال و شاخص توسعه انسانی در ایران: مطالعه اکولوژیکScopusIranian Journal of Epidemiology 3
61Hospital responsiveness and its effect on overall patient satisfaction: A cross-sectional study in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Health Care Quality Assurance 8
62The effect of wood aerosols and bioaerosols on the respiratory systems of wood manufacturing industry workers in Golestan provincePubMedTanaffos (Respiration) 1
63Urbanization and noncommunicable disease (NCD) risk factors: WHO STEPwise Iranian NCD risk factors surveillance in 2011Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEastern Mediterranean Health Journal 70.62
64Urban-Rural Differences in the Prevalence of Self-Reported Diabetes and its Risk Factors: The WHO STEPS Iranian Noncommunicable Disease Risk Factor Surveillance in 2011Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Medical Sciences 5
65Respiratory Effects of Simultaneous Exposure to Respirable Crystalline Silica Dust, Formaldehyde, and Triethylamine of a Group of Foundry WorkersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Research in Health Sciences 1
66Determining the Factors Associated with Cardiovascular Disease Recurrence: Tehran Lipid and Glucose StudyPubMedThe Journal of Tehran university Heart Center 3
67بررسی سطح پاسخگویی بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه بیماران در نیمه دوم سال 1394ISC - Islamic Science Citation پژوهنده 2
68بررسی ویژگی های توپولوژیکی ژن های تغییر بیان یافته خون درشبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین برای بیماری دیابت نوع 1ScopusKoomesh 1(61)
69بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آنISC - Islamic Science Citation پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 3
70Prediction of the Thromboembolic Syndrome: an Application of Artificial Neural Networks in Gene Expression Data AnalysisISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
71بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در ناقلان بتاتالاسمی مراجعه کننده به شبکه های بهداشتی درمانی پاکدشت و ورامینسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
72Predicting of effective dose as biomarker for cytotoxicity using partial least square-fourier transform infrared spectroscopy (PLS_FTIR)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 41.06
73بررسی ارتباط جهش های ژن بتاگلوبین با فاکتورهای خونی در ناقلان بتاتالاسمیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
74Child unintentional injury prevention in Eastern Mediterranean Region.PubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
75شناسایی ژنهای مرتبط با بقا در سرطان کلیه با استفاده از روش مؤلفه های اصلی لاسوISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 138
76برآورد میزان بقای مبتلایان به سرطان کولورکتال و عوامل مرتبط با آن درایران طی سال‌های ۸۸-۱۳۸۴ با استفاده از مدل مخاطره جمعی آلنScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 4
77بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گریISC - Islamic Science Citation طب کار 3
78بررسی عوامل موثر بر ارتباط پزشک و بیمار و تاثیر ان بر رفتار های خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز هداشت شهرستان ابیکISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 137
79شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال 93سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
80Examining the prevalence of musculoskeletal disorders in workers working in the fields and related days market of Tehran organization Municipality in 2014 with the aim of identifying risk factors affecting on the incidence of these disordersChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10
81Does temporary location of ambulances (“fluid deployment”) affect response times and patient outcome?MedlineInternational Journal of Emergency Medicine 37
82ارزیابی وضعیت شدت روشنایی کارگاههای قالیبافی و وضعیت بینایی شاغلین در شهرستان تکاب در سال 1392ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
83Improved Method for Analysis of Airborne Asbestos Fibers Using Phase Contrast Microscopy and FTIR SpectrometryPubMedTanaffos 3

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Using Data Mining Instead of Gene Set Analysis, Is It O.K?6th Word DNA and Genome Day(WDD-2015)Nanjing
2ارتباط دیابت وفشار خون بالا با بروز بیماری مزمن کلیوی : مطالعه قندولیپید تهرانهمایش تازه های بهداشتیتهران
3سرطان پستان و عوامل خطر آن در سطوح مختلف شهر نشینی: نتایجی از رویکرد مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر سازمان جهانی بهداشتSteps 1390.یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران.مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4شهر نشینی و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در ایران: نتایجی از رویکرد گام به گام سازمان جهانی بهداشت به مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1390 در کل کشور.کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینیایلام

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان