سهیلا  خداکریم اردکانی

 فعالیت های پژوهشی

 

سهیلا خداکریم اردکانی

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سهیلا خداکریم اردکانی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Soheila Khodakarim پست الکترونیک : lkhodakarim@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت رشته تخصصی : آمار زیستی
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت و ایمنی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارلیسانس1383شیراز
آمارزیستیفوق لیسانس1386علوم پزشکی شیراز
آمارزیستیدکترای تخصصی پی اچ دی1391علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشیارگروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشیاردانشکده بهداشت
دانشیارگروه اپیدمیولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارزیابی مدل های رگرسیونی پروبیت کرنل بیزی، داده کاوی و تحلیل خانواده ژنی در اعتبار نتایج حاصل از تحلیل داده‎های بیان ژن مجری اصلی8
2کاربرد روش لجستیک شرطی- نسبت درستنمایی در تحلیل پیوستگی سندرم متابولیک در مطالعه ی کوهورت قند و لیپید تهران مجری اصلی10
3بررسی میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران ، 1394 همکار6
4بررسی اثرخطای اندازه گیری متغیرهای توضیحی در ضرایب برآوردشده‎ی مدل زمان شفایافتگی پیش رونده بقا در داده های سرطان کولورکتال مجری اصلی12
5ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان¬های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در سال 1397 همکار12
6به کارگیری مدل های شبکه عصبی مصنوعی تابع مدار شعاعی در طبقه بندی وضعیت ابتلا به سندروم ترومبوآمبولیک، بر اساس داده های بیان ژنی همکار12
7مقایسه پاسخ گویی در بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه بیماران در سال 1394 همکار6
8به‌کارگیری روش جنگل تصادفی وزنی در تحلیل داده های بیان ژن همکار12
9کاربرد الگوریتم تعدیل‌یافته BIRCH (m-BIRCH) در ناحیه بندی عملکرد مغز براساس داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی همکار6
10بررسی اثر مواجهه مستقل و توام استرس گرمایی و ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال همکار9
11بررسی تاثیر استرس گرمایی بر پارامترهای عملکردی، فیزیولوژیک و بار کاری ذهنی دانشجویان همکار8
12بررسی حدس پذیری و ویژگی‌های شناختی تصویر نگاشت‌های دارویی برحسب ویژگی‌های فردی در یک مرکز درمانی منتخب همکار7
13بررسی پراکنش ذرات ریز زغال‌سنگ و ارائه راهکارهای مناسب مدیریت باطله‌‌‌ها با استفاده از مدل ANP در شهر زرند همکار9
14بررسی توانایی انجام کار و ارتباط آن با برخی عوامل فردی و شغلی در معلمان مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران(1394) همکار8
15بررسی اثر مداخلات فرضی سبک زندگی مرتبط با سلامت بر بروز تجمعی سکته مغزی با استفاده از parametric g-formula همکار17
16مقایسه کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران در بخش اورژانس بیمارستان های دولتی و خصوصی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران، 1394 همکار6
17پایش شغلی و بیولوژیکی کارگران مواجهه یافته با ترکیبات اکسید آهن در کارخانه تغلیظ آهن معدن گلگهر، سال 1395 همکار8
18بررسی رفتار و نگرش بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با پرداخت های غیر رسمی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، 1395. همکار8
19بررسی ارتباط شاخص کاربردپذیری آچار بکس و سطح فعالیت الکتریکی عضلات دست در کارکنان تأسیسات واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکار8
20بررسی میزان شیوع زخم بستر و هزینه های مستقیم درمان آن در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1394 همکار12
21بررسی اثر توأم مواجهه با گرما و صدای صنعتی بر عملکرد شناختی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی دانشجویان وارائه مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی همکار19
22بررسی ارتباط استرس گرمایی با برخی فراسنجه‌های خونی مرتبط با سیستم ایمنی بدن کارگران یک کارخانه ریخته‌گری همکار8
23بررسی و مقایسه وضعیت نیازسنجی تهیه تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 همکار3
24بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار و فرسودگی شغلی با حداکثر ظرفیت هوازی (VO2max) در کارکنان یک کارخانه تولید سیمان همکار9
25بررسی عوامل موثر بر بقا بیماران کلیوی مرحله¬ی انتهایی تحت همودیالیز : مدل¬سازی توام داده¬های بقا و طولی مجری اصلی18
26بررسی اثر مواجهه توأم صدای ترافیک و ارتعاش تمام بدن برعملکرد شناختی دانشجویان همکار12
27بررسی ارتباط استفاده از رسانه‌های تصویری قابل‌حمل با کیفیت خواب شبانه و عملکرد در پرستاران یک بیمارستان منتخب همکار6
28بررسی حدس پذیری و ویژگی‌های شناختی تصویر نگاشت‌های دارویی برحسب ویژگی‌های فردی در یک مرکز درمانی منتخب همکار12
29بررسی اثر متقابل دما با آلاینده های هوا در میرایی بیماری های قلبی عروقی و تنفسی با رویکرد سری های زمانی مجری17
30بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF) و سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه های برق منتخب همکار8
31بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF) و سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه¬های برق منتخب همکار12
32بررسی ارتباط استفاده از رسانه‌های تصویری قابل‌حمل با کیفیت خواب شبانه و عملکرد در پرستاران یک بیمارستان منتخب همکار14
33بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 همکار9
34اعتبار سنجی تجربی یک نرم‌افزار طراحی تهویه موضعی همکار12
35تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8 همکار8
36فارسی: مقایسه حذف سولفید هیدروژن (H2S) از جریان هوا با استفاده از دو بستر زئولیت قطبی و غیر قطبی آغشته به نانو ذرات اکسید فریک (Fe2O3) و مگنتیت(Fe3O4) همکار14
37بررسی عوامل مرتبط با بقاء بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی بااستفاده از مدل خطر رقابتی همکار7
38اندازه گیری میزان تجویز نامتناسب تصویر برداری مغناطیسی رزونانس(MRI) در اختلالات زانو و محاسبه بارمالی ناشی از آن در مراکز تصویر برداری بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 همکار6
39تعیین اثر مواجهه توام صدا و ارتعاش تمام بدن بر متابولیت کاتکولامین‌ها در ادرار دانشجویان پسر همکار12
40تحلیل فضایی بروسلوز در استان کردستان با استفاده از آماره کاوشی طی سالهای 84-94 مجری اصلی12
41بررسی ساخت بستر فیلترهای نانو لیفی پلی وینیل کلراید به روش الکتروریسی برای نمونه برداری از سیلیس کریستالی در هوا همکار9
42بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 همکار12
43بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر وضعیت اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکار9
44پیش‌بینی پیامدهای ناشی از مسمومیت حاد با ترامادول برای تصمیم‌گیری بالینی همکار18
45بررسی ارتباط میزان بروز سرطان کولورکتال با سطوح شهرنشینی در ایران: یک مطالعه اکولوژیک همکار12
46بررسی شیوع انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن علیه زنان متاهل شهر تهران (1396) همکار12
47بررسی تاثیر محتوای مکالمه با تلفن همراه بر سیگنال‌های مغزی، قلبی و عملکرد رانندگی در شبیه ساز و دسته بندی بارکار ذهنی با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی همکار18
48بررسی نیازهای سلامت نوجوانان دختر دوره اول و دوم متوسطه مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 97-96 همکار12
49بررسی سایکوفیزیولوژیک اثر توام دمای رنگ روشنایی و صدای سفید بر خواب آلودگی و عملکرد شناختی در اپراتور های نوبتکار اتاق های‌ کنترل یک مجتمع انتقال گاز. همکار20
50بررسی اثر ¬ استرس گرمایی داخل کابین قطار بر میزان بارکار فکری و خطاهای انسانی راهبران با استفاده از دستگاه ¬شبیه¬ساز همکار12
51ارائه مدل عملکرد شناختی تحت شرایط آزاردهندگی صدا و بارکاری فکری مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی همکار18
52بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت افراد مبتلا به سندرم متابولیک در شهرهای اصفهان و یزد بر اساس الگوی والکر در سال 1395 همکار12
53بررسی اثر عوامل خطر فردی، شغلی و محیطی بر وضعیت سلامتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، مطالعه کوهورت آینده‌نگر همکار36

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1ارزیابی عوامل خطر مسمومیت های غیر عمد کودکان: مطالعه ای مورد شاهدی در تهرانISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
2روانسنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زور گویی و قربانی شدن پرسشنامه زور گویی الوئوس در مدارس راهنماییISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
3وضعیت مصدومان سوانح وحوادث مراکزپزشکی،آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1391ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 5
4Assessment of gene set analysis methods based on microarray dataScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGene 10.1016/j.gene.2013.08.063.22.19
5مقایسه همبستگی شاخص‌های استرس گرمایی تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی، استرین فیزیولوژیکی بر پایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشهISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 5
6Epidemiological Pattern of Bullying among School Children in Mazandaran Province-Iranسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
7The Multivariate Nonparametric Methods for Identifying Gene Sets with Differential ExpressionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGENE 12.08
8روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الوئوس در مدارس راهنماییISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
9Improved Method for Analysis of Airborne Asbestos Fibers Using Phase Contrast Microscopy and FTIR SpectrometryPubMedTanaffos 3
10ارزیابی وضعیت شدت روشنایی کارگاههای قالیبافی و وضعیت بینایی شاغلین در شهرستان تکاب در سال 1392ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
11بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتیISC - Islamic Science Citation مدیریت ارتقای سلامت 3
12بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1392Scopusمجله زنان و مامایی و نازائی ایران 146
13بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیده شهرستان قوچان در سال 1392ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 1
14Examining the correlation of adherence to warfarin therapy with demographic characteristicISC - Islamic Science Citation مجله پرستاری مراقبت ویژه 2
15بررسی عوامل مرتبط بارفتارهای خودمراقبتی دربیماران مبتلا به دیابت نوع دومScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 125
16ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با فرمالدئید در کارگاههای سازنده ظروف ملامینی منتخب از شهر تهرانISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
17Does temporary location of ambulances (“fluid deployment”) affect response times and patient outcome?MedlineInternational Journal of Emergency Medicine 37
18Differences in Cervical Extensor Muscles Thickness on Subjects with Normal Head Posture and Forward Head Posture; an Ultrasonography Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
19Examining the prevalence of musculoskeletal disorders in workers working in the fields and related days market of Tehran organization Municipality in 2014 with the aim of identifying risk factors affecting on the incidence of these disordersChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10
20شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال 93سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
21بررسی عوامل موثر بر ارتباط پزشک و بیمار و تاثیر ان بر رفتار های خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز هداشت شهرستان ابیکISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 137
22بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گریISC - Islamic Science Citation طب کار 3
23برآورد میزان بقای مبتلایان به سرطان کولورکتال و عوامل مرتبط با آن درایران طی سال‌های ۸۸-۱۳۸۴ با استفاده از مدل مخاطره جمعی آلنScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 4
24شناسایی ژنهای مرتبط با بقا در سرطان کلیه با استفاده از روش مؤلفه های اصلی لاسوISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 138
25Child unintentional injury prevention in Eastern Mediterranean Region.PubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
26بررسی ارتباط جهش های ژن بتاگلوبین با فاکتورهای خونی در ناقلان بتاتالاسمیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
27Predicting of effective dose as biomarker for cytotoxicity using partial least square-fourier transform infrared spectroscopy (PLS_FTIR)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 41.06
28بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در ناقلان بتاتالاسمی مراجعه کننده به شبکه های بهداشتی درمانی پاکدشت و ورامینسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
29Prediction of the Thromboembolic Syndrome: an Application of Artificial Neural Networks in Gene Expression Data AnalysisISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
30بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آنISC - Islamic Science Citation پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 3
31ارزیابی ریسک اثرات تحریکی در مواجهه شغلی با فرمالدئید در کارگران کارگاه های سازنده ظروف ملامین منتخب از شهر تهرانScopusسلامت کار ایران 2
32بررسی ویژگی های توپولوژیکی ژن های تغییر بیان یافته خون درشبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین برای بیماری دیابت نوع 1ScopusKoomesh 1(61)
33بررسی سطح پاسخگویی بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه بیماران در نیمه دوم سال 1394ISC - Islamic Science Citation پژوهنده 2
34Factors Affecting Self-Care in Patients with Type II Diabetes Using Path AnalysisISC - Islamic Science Citation Iranian Journal of health Sciences 3
35بررسی استرس گرمایی در یک معدن روباز سنگ آهن و ارتباط آن با استرین فیزیولوژیکیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
36Identification of new key genes for type 1 diabetes through construction and analysis of protein–protein interaction networks based on blood and pancreatic islet transcriptomesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Diabetes doi: 10.1111/1753-0407.12483jdb_12483_e2.5
37The effects of heat stress on a number of hematological parameters and levels of thyroid hormones in foundry workersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.1080/10803548.2016.1246122-0.38
38ارتباط دیابت و فشار خون بالا با بروز بیماری مزمن کلیوی: مطالعه قند و لیپید تهرانChemical Abstract - CASمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 6
39Determining the Factors Associated with Cardiovascular Disease Recurrence: Tehran Lipid and Glucose StudyPubMedThe Journal of Tehran university Heart Center 3
40Respiratory Effects of Simultaneous Exposure to Respirable Crystalline Silica Dust, Formaldehyde, and Triethylamine of a Group of Foundry WorkersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Research in Health Sciences 1
41Urban-Rural Differences in the Prevalence of Self-Reported Diabetes and its Risk Factors: The WHO STEPS Iranian Noncommunicable Disease Risk Factor Surveillance in 2011Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Medical Sciences 5
42Urbanization and noncommunicable disease (NCD) risk factors: WHO STEPwise Iranian NCD risk factors surveillance in 2011Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEastern Mediterranean Health Journal 70.62
43The effect of wood aerosols and bioaerosols on the respiratory systems of wood manufacturing industry workers in Golestan provincePubMedTanaffos (Respiration) 1
44Hospital responsiveness and its effect on overall patient satisfaction: A cross-sectional study in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Health Care Quality Assurance 8
45Association between Air Temperature and Acute Myocardial Infarction Hospitalizations in Tehran, Iran: A Time-Stratified Case- CrossoverScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Occupational and Environmental Medicine 3
46Development of a New Method for Analysis of Oil MistsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 6
47بررسی وضعیت افسردگی، حمایت اجتماعی ادراک شده و برخی عوامل مرتبط با آن ها در سالمندان ساکن شهر تهران در سال 1393.ISC - Islamic Science Citation سالمند 120219220.0
48بررسی ارتباط میزان بروز سرطان کولورکتال و شاخص توسعه انسانی در ایران: مطالعه اکولوژیکScopusIranian Journal of Epidemiology 3
49Informal Payments for Inpatient Services and Related Factors: A Cross-sectional Study in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope s0.0
50Risk Evaluation of Construction Workers' Exposure to Silica Dust and the Possible Lung Function ImpairmentsPubMedTanaffos 4
51تعیین میزان مواجهه ی شغلی کارگران واحد ماهیچه گیری با گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Scienceسلامت کار ایران 10.0
52Associations between dietary risk factors and ischemic stroke: a comparison of regression methods using data from the Multi-Ethnic Study of AtherosclerosisMedline ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2018;40:e2018021
53Association of Urbanization Levels and Colorectal Cancer Incidence in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Cancer Management 110.0
54بررسی ارتباط شاخص ناراحتی اصلاح شده با شاخص استاندارد ایزو 7243 و پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روبازScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 30.0
55Analyzing the Long-Term Survival of Patients with Colorectal Cancer: A Study Using Parametric Non-Mixture Cure Rate ModelsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Cancer Management 110.0
56Epidemiological Survey of Accidents and Incidents in Haftkel During 2014Doaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.15171/IJER.2017.12132.92
57Associated factors with major depression: a path analysis on NHANES 2013–2014 studyScopusInternational Journal of Culture and Mental Health 8
58شاخصه های استرس اکسیداتیو در سقط زودرس: یک مطالعه مورد شاهدیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- doi 10.15296/ijwhr.2019.1010.0
59Socioeconomic Inequality in Mortality from Road Traffic Accident in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Research in Health Sciences 2019; 19(1): e004370.0
60Investigation of the Role of Traffic Police Function in Reducing Geographical Inequalities in Mortality from Road Traffic AccidentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Trauma Research 70.0
61Domestic elder abuse and associated factors in elderly women in Tehran, Iran.PMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- e2018055
62Incidence of pressure ulcers in intensive care units and direct costs of treatment: Evidence from IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of tissue viability 21.925
63Introduction to Competing Risk Model in the Epidemiological ResearchISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.15171/ijer.2018.215
64Effects of noise on mental performance and annoyance considering task difficulty level and tone components of noiseScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Health Science and Engineering https://doi.org/10.1007/s40201-019-00353-2202.773
65Comparison of Y and ZSM-5 zeolite modified with magnetite nanoparticles in removal of hydrogen sulfide from airScopusInternational Journal of Environmental Science and Technology -
66Shoulder pain prevalence and risk factors in middle-aged women: A cross-sectional studyScopusJournal of Bodywork and Movement Therapies https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.05.007https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.05.007
67Determining the Levels of Urbanization in Iran Using Hierar-chical ClusterinPubMedIranian Journal of Public Health 2251-60936
68بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در شهرستان هفتکلISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://dx.doi.org/10.15171/ijer.2017.124
69Mismeasured Covariate in the Long-Term Survival of Colorectal CancerScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGalen Medical Journal DOI:10.22086/gmj.v8i0.141380.0
70Analysis of Mortality Rate of Road Traffic Accidents and Its Trend in 11 Years in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Trauma Research 10.0
71بررسی وضع نابرابری جغراف ای یی و اجتماعی- اقتصادی ریمو در مرگ ناشی از سوانح تراف کی ی در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشورScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Using Data Mining Instead of Gene Set Analysis, Is It O.K?6th Word DNA and Genome Day(WDD-2015)Nanjing
2ارتباط دیابت وفشار خون بالا با بروز بیماری مزمن کلیوی : مطالعه قندولیپید تهرانهمایش تازه های بهداشتیتهران
3سرطان پستان و عوامل خطر آن در سطوح مختلف شهر نشینی: نتایجی از رویکرد مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر سازمان جهانی بهداشتSteps 1390.یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران.مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4شهر نشینی و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در ایران: نتایجی از رویکرد گام به گام سازمان جهانی بهداشت به مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1390 در کل کشور.کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینیایلام

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان