اکبر  اسلامی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

اکبر اسلامی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : اکبر اسلامی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Akbar Eslami پست الکترونيک : aeslami@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصي : بهداشت محیط
آدرس محل کار : ولنجک- بلوار دانشجو دانشکده بهداشت شهید بهشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت محيطدکترای تخصصی پی اچ دی1386علوم پزشکي تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هيئت علميدانشگاه علوم پزشکي زنجان1379/12/021388/10/06
مدير دفتر ارتباط باصنعتدانشگاه علوم پزشکي زنجان1386/01/011388/07/01
عضو هيئت علميدانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي1388/10/07
عضو شوراي سياست گذاري بهداشت محيطوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي1389/01/011390/12/29
رييس مرکز تحقيقات کنترل عوامل زيان آور محيط و کاردانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي1394/06/16

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از نانوذرات مغناطیسی MgFe2O4 برای حذف 4-کلروفنول از محیطهای آبی مجری اصلی12
2بررسی کارآیی سیستم ترکیبی ازن زنی و UV جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبی همکار9
3بررسی کارائی نانو جاذب سیلیکاتی در حذف رنگ های کاتیونیک متیلن بلو و رودامینB از محلول های آبی مجری اصلی7
4مدلسازی فرآیند فوتو کاتالیستی با استفاده از نانو کامپوزیت Fe/Ag-ZnO تحت تابش LED برای حذف فتالات های DEHP,DBP از محلول های آبی- مطالعه موردی پساب حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران مجری اصلی14
5بررسی میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار 95-1394 مجری اصلی6
6بررسی میزان حذف دیکلوفناک با استفاده از فرایند ترکیبی ازناسیون/ پرسولفات از محلولهای آبی مجری اصلی6
7بررسی میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضاهای بسته شهر تهران در زمستان و بهار 1396-1395 مجری اصلی8
8بررسی آلودگی آب و رسوبات مصب رودخانه هراز با میکروپلاستیک ها مجری اصلی12
9بررسی امکان سنجی تصفیه آلاینده های گازی دی اکسیدکربن، هیدروژن دی سولفید و اکسیدهای نیتروژن توسط چارچوب های آلی- فلزی با استفاده از شبیه سازی مولکولی همکار8
10بررسی مشخصه های کیفی و تصفیه پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال 1394 همکار10
11ارزیابی ایمنی سیستم تأمین آب آشامیدنی شهر بیرجند با استفاده از برنامه ایمنی آب (WSP) سازمان جهانی بهداشت بر مبنای رویکرد مدیریت ریسک مجری اصلی7
12آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات PM2.5 ایستگاه های منتخب هوای شهر تهران و تعیین سمیت آنها بر روی سلول های A549 ریه انسان توسط آزمون comet assay مجری12
13بررسی امکان سنجی تصفیه آلاینده های گازی اکسیدهای گوگرد(SO2) و ترکیبات آلی فرار(VOCs) توسط چارچوب های آلی-فلزی با استفاده از شبیه سازی مولکولی همکار11
14ارزیابی اثرات سایتوتوکسیسیتی استخراج ترکیبات آلی و محلول ذرات PM2.5 موجود در ایستگاه های منتخب سنجش آلودگی هوای شهر تهران به وسیله آزمون MTT assay بر روی سلول های A549 ریه انسان مجری6
15بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 همکار8
16مطالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه رادیکال سولفات جهت تصفیه آب آلوده به پرکلرواتیلن مجری اصلی7
17بررسی کارآیی جاذب کربنی حاصل از ضایعات چوب درخت پرتقال در حذف تتراسایکلین از محلول‌های آبی همکار7
18بهینه سازی فرایند فعال سازی پرسولفات با استفاده همزمان از امواج اولتراسونیک و تابش فرابنفش جهت تجزیه و کاهش سمیت اکولوژیکی تریکلرواتیلن (TCE) در محیط های آبی مجری اصلی13
19بررسی میزان کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و ازن زنی جهت حذف کدورت، COD ،رنگ و کاهش سمیت از پساب واحد رنگرزی در یک کارخانه فرش ماشینی. همکار7
20اندازه گیری میزان آلاینده های آلی PAH، فتالات ها و فلزات سنگین در شیرابه محل های دفن پسماند شهرهای منتخب ایران همکار8
21بررسی اثرات نانو پلاستیک های پلی استایرن بر سیستم اندوکرین در مدل حیوانی همکار12
22بررسی میزان مواجهه محیطی آرایشگران با ترکیبات BTEX در هوای آرایشگاه های شهر تهران و ارزیابی خطر سرطانزایی بنزن از مسیر استنشاقی همکار12
23بررسی تولید بیودیزل از زائدات روغن های سرخ کردنی رستوران بااستفاده از سرباره کوره و کنورتور صنعت فولاد به عنوان کاتالیست هتروژن همکار7
24بررسی تاثیر بارگذاری آلی بر عملکرد، شرایط بهره برداری و تولید لجن در سیستم های FBBSBR و FBBSCR در تصفیه فاضلاب شهری: مدل سازی و بهینه سازی مجری اصلی12
25بررسی اثر مواجهه با نانوذرات پلاستیکی پلی استایرن بر شاخص های رفتاری در موش صحرایی نر همکار2
26بررسی کارایی فرایند پروکسی مونوسولفات/UV/نانو ذره دی اکسید منگنز در حذف 4-کلروفنل مجری اصلی8
27بررسی میزان کارآیی غشاء الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون اصلاح شده با نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2 تحت تابش نور مرئی در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی مجری اصلی17
28بررسی میزان حذف داروهای سیفیکسیم ایبوپروفن از محلول های آبی توسط ستون بستر ثابت جاذب اصلاح شده آیروژل سیلیکا مشتق از پامیس همکار12
29مدل¬سازی و بهینه¬سازی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2 تحت تابش نور مرئی در محلول¬های آبی مجری اصلی11
30بررسی تجزیه سولفامتوکسازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی اکسید تنگستن داپ شده با منگنز(Mn)/LED و ارزیابی سمیت محصولات نهایی تجزیه همکار24
31بررسی میزان تجزیه پذیری2،4،6-تری کلروفنل با استفاده از احیا الکترون هیدراته در محلولهای آبی همکار9
32ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- سال 1395-1390 همکار13
33بررسی کارآئی قارچ های ریشه سفید(WRF) گونه Phanerochaete chrysosporium با کمک نانوذرات نقره در حذف فلزات سنگین کادمیم و روی موجود در زباله های الکترونیک همکار7

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شدهISC - Islamic Science Citation آب و فاضلاب 91
2Removal of parachlorophenol from the aquatic environment by recycled used tires as an adsorbent: Characterization, adsorption, and equilibrium studiesISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
3Effects of dust storm events on emergency admissions for cardiovascular and respiratory diseases in Sanandaj, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Health Science and Engineering 10.1186/s40201-014-0110-x1101.01
4حذف منگنز از محلول های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با MnO2ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
5The combination of coagulation, acid cracking and fenton-like processes for olive mill wastewater treatment: phytotoxicity reduction and biodegradability augmentationChemical Abstract - CASWATER SCI TECHNOL 71.212
6مدل سازی فرآیند حذف پرکلرواتیلن از آب بوسیله مانع واکنش دهنده نفوذپذیر با بستر آهن صفر ظرفیتیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
7Occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Tehran source water, municipal and hospital wastewaters, and their ecotoxicological risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 10.1007/s10661-015-4952-1121.67
8بررسی آهنگ دوز گامای محیطی و برآورد خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از دریافت پرتو گاما در ساکنان شهر سبزوار در سال 1393ScopusTehran University Medical Journal 10
9Direct Blue 71 removal by electrocoagulation sludge recycling in photo-Fenton process: response surface modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 101.173
10بررسی میزان جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4ایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
11Enhanced sonochemical degradation of tetracycline by sulfate radicalsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWATER SCI TECHNOL 61.1
12بررسی کارائی نانوذرات اکسید آهن جهت تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه فاضلاب شهریScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 135
13بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
14Optimization of sonochemical degradation of amoxicillin by sulfate radicals in aqueous solution using response surface methodology (RSM)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 102.74
15N,S co-doped TiO2 nanoparticles and nanosheets in simulated solar light for photocatalytic degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water: a comparative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1002/jctb.4877102.738
16Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 40.85
17بررسی کارایی فرایند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
18Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScience of the Total Environment -3.97
19Toxicity assessment of Tehran water treatment sludges using bioassay testsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 10.1080/15569543.2017.131245310.85
20A study of 4-chlorophenol continuous adsorption on nano graphene oxide column: model comparison and breakthrough behaviorsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.2166/wrd.2016.04430.68
21Removal of dibutyl phthalate from aqueous environments using a nanophotocatalytic Fe, Ag-ZnO/VIS-LED system: modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Technology http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2017.1332693151.75
22Status and Challenges of Medical Waste Management in Hospitals of IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCIVIL ENG 90.22
23Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere 24.2

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانهشیراز

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان